This Site Content Administered by
अर्थ

कर्मचाऱ्यांच्या  भत्त्यांविषयी केंद्र सरकारचा निर्णय राजपत्रात प्रकाशित
सर्व भत्ते एक जुलै 2017 पासून लागू

नवी दिल्ली, 7-7-2017

सातव्या आयोगाच्या शिफारसींनुसार कर्मचारी भत्त्यासंबंधी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय काल राजपत्रात प्रकाशित झाला.

भत्तेविषयक समितीच्या अहवालानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याआधी 28 जून 2017ला 34 प्रकारच्या भत्त्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती.  हे सर्व भत्ते 1 जुलै 2017 पासून लागू होणार आहेत. विविध मंत्रालयांनी त्यांच्या खात्याशी संबंधित भत्त्यांविषयीचे आदेश जारी करावेत, जेणेकरुन कर्मचाऱ्यांना चालू महिन्याच्या वेतनातच हे भत्ते मिळू शकतील, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या भत्त्यांविषयी महत्वाच्या नोंदी

·         सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या भत्त्यांविषयीच्या शिफारसी मंत्रिमंडळाने 34 दुरुस्त्यांसह मंजूर केल्या असून त्या 1 जुलैपासून लागू होतील.

·         या भत्त्यांचा लाभ नागरी सेवेतील 34 लाख कर्मचाऱ्यांना तर लष्करी सेवेतील 14 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळेल.

·         सातव्या वेतन आयोगाने 197 भत्त्यांचा अभ्यास केला होता त्यातील 53 भत्ते रद्द करावे आणि 37 भत्ते इतर भत्त्यांमध्ये विलीन करावे अशी शिफारस केली होती.

·         महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याची शिफारस वेतन आयोगाने केली होती.

·         महागाई निर्देशांकावर पूर्णपणे आधारित भत्ता – वाढ नाही, महागाई निर्देशांकावर आधारित नसलेला भत्ता - 2.25 टक्के वाढ. महागाई निर्देशांकावर अंशत: आधारित भत्ता 1.5 टक्के  वाढ.

·         भत्ते वाढ आणि धोके व कष्ट या मेट्रिकनुसार दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यांमध्येही आयोगाने दुरुस्ती सुचवली होती.  

·         या भत्ते वाढीमुळे सरकारवर प्रतिवर्षी  29,300 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज आयोगाने व्यक्त केला होता. मात्र दुरुस्त्यानंतर यात आणखी 1,448.23 कोटी रुपयांची भर पडली आहे.

·         या दोन्हींचे मिळून सरकारला प्रतिवर्षी अंदाजे 30,748.23 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

1.      आयोगाने शिफारस केलेल्या भत्त्यांपैकी रद्द करण्यात आलेले आणि एकत्र करण्यात आलेले एकूण भत्ते :

·         आयोगाने शिफारस केलेले 12 भत्ते रद्द न करण्याचा  निर्णय सरकारने घेतला आहे.

·         एकत्र किंवा विलीन करण्यात  आलेल्या 37 भत्त्यांपैकी 3 भत्ते वेगळे समजले जाणार आहेत.

2.      घरभाडे भत्ता

·         घरभाडे भत्ता  एक्स, वाय आणि झेड अशा शहरांच्या श्रेणीनुसार अनुक्रमे 24 टक्के, 16 टक्के आणि 8 टक्के असा दिला जाईल.

·         एक्स, वाय आणि झेड अशा शहरांच्या श्रेणीनुसार घरभाडे भत्ता किमान अनुक्रमे 5,400, 3,600 आणि 1,800 रुपये इतका असेल.  हा भत्ता किमान वेतन 18,000 गृहीत धरुन 30, 20 आणि 10 टक्के असा मोजण्यात आला आहे. या भत्त्याचा लाभ साडेसात लाख कर्मचाऱ्यांना होईल.

·         घरभाडे भत्ता 50 टक्के  आणि 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा त्याचा पुनर्विचार  करावा अशी शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने केली होती मात्र सरकारने घरभाडे भत्ता अनुक्रमे 25 आणि 50 टक्क्यांच्या पलिकडे गेल्यास त्याचा पुनर्विचार  करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 
PIB Release/DL/1056
बीजी -राधिका -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau