This Site Content Administered by
अर्थ

वस्तू आणि सेवा कराची वैशिष्ट्ये

नवी दिल्ली, 28-7-2017

वस्तू आणि सेवा करामुळे उद्योग व्यवसायात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी येणार आहे. त्याशिवाय कराचं सुसूत्रीकरण आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी जीएसटीचा उपयोग होणार आहे.

जीएसटीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे आंतरराज्यीय व्यवहारात विविध करांमुळे येणारे अडथळे दूर करणे आणि देशभरात एक सामायिक बाजारपेठ तयार करणे. ‘एक देश, एक कर, एक बाजारपेठ’ हे लक्ष्य जीएसटीमुळे साध्य करता आले आहे. आंतरराज्यीय बाजारात केवळ एकात्मिक कर लावला जातो. तर राज्यांमधल्या व्यवहारात केंद्रीय आणि राज्याचा कर लावला जातो, त्यामुळेच आधी केंद्र आणि राज्यांकडून लावल्या जाणाऱ्या विविध किचकट करांऐवजी ही पद्धत सोपी आणि सुलभ ठरली आहे.

या सुलभ कर पध्दतीमुळेच व्यापार आणि विकासाला चालना मिळणार आहे. अनेक करांची रचना केवळ एका करात विलीन केल्यामुळे व्यवहार सोपे झाले आहेत. याआधी आकारले जाणारे पुढील सर्व कर आता जीएसटीमध्ये विलीन करण्यात आले. केंद्राचे कर-

1.      केंद्रीय उत्पादन/अबकारी कर

2.     उत्पादन सेवा उत्पादन कर  (आरोग्य आणि प्रसाधनगृह)

3.     अतिरिक्त सेवा उत्पादन कर (विशेष महत्त्वाच्या वस्तू)

4.     अतिरिक्त सेवा उत्पादन कर (वस्त्रोद्योग, उत्पादन)

5.     सीमा शुल्क

6.     सेवा कर

7.     विविध प्रकारचे उपकर किंवा अधिभार

राज्यांशी संबंधित कर-

1.   मूल्यवर्धित कर

2.   केंद्रीय विक्री कर

3.   चैनीच्या वस्तूंवरील कर

4.  जकात कर

5.   करमणूक कर

6.   जाहिरात कर

7.   खरेदी कर

8.   लॉटरी, सट्टा, जुगार यांच्यावरील कर

9.   राज्य सरकारांनी लावलेले विविध अधिभार किंवा उपकर

हे सर्व कर आता जीएसटीमध्ये विलीन झाले आहेत. हा कर भरण्याची पूर्ण यंत्रणा ऑनलाईन आहे.

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

 
PIB Release/DL/1214
बीजी -राधिका -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau