This Site Content Administered by
पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय

ग्रामीण स्वच्छतेबाबत नवीन कल्पना शोधण्यासाठी मोहीम

नवी दिल्ली, 3-8-2017

स्वच्छतेशी संबंधित महत्वाच्या मुद्यांबाबत जनतेकडून उपाय सुचवण्यात यावे यासाठी केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छथॉन 1.0 अर्थात स्वच्छ भारत हॅकेथॉन आयोजित करत आहे. येत्या 8 सप्टेंबरला हा कार्यक्रम होणार असून 2 ऑगस्ट, 2017 पासून सुरु असलेल्या (http://innovate.mygov.in/swachhathon-1.0/) या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येतील.

ग्रामीण भागातील युवकांवर ही मोहीम मुख्यत: केंद्रीत असून खालील प्रकारांसाठी हे युवक नवनवीन कल्पना सुचवू शकतात.

1)     डोंगराळ, दुर्गम आणि पूरप्रवण क्षेत्रासाठी शाश्वत, पर्यावरण पूरक आणि परवडणाऱ्या किंमतीतील स्वच्छता गृह तंत्रज्ञान

2)    स्वच्छतागृहांच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञान आधारित उपाय

3)    स्वच्छतागृहाचा वापर आणि स्वच्छता याबाबत वर्तणूक  बदल घडवून आणण्यासाठी तंत्रज्ञान आधारित  उपाय

4)    शाळांतील स्वच्छतागृहांचा वापर आणि देखभाल यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धती

5)    मासिक पाळीशी संबंधित आरोग्य व्यवस्थापनासाठी नवीन उपाय

6)    मलमूत्राच्या लवकरात लवकर विघटनासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय

 
PIB Release/DL/1257
सप्रे -जयश्री -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau