This Site Content Administered by
अर्थ

2016-17 या वर्षासाठी दाखल करण्यात आलेल्या प्राप्तीकर विवरणपत्रांच्या प्रमाणात 25 टक्के वाढ, अग्रीम कर (वैयक्तिक प्राप्तीकर) संकलनात 41 टक्के वाढ

नवी दिल्ली, 7-8-2017

विमुद्रीकरण आणि काळ्या पैशाविरोधात हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेमुळे प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल केलेल्यांच्या संख्येत 24.7 टक्के इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे. 5 ऑगस्ट 2017 पर्यंत 2,82,92,955 विवरणपत्रे दाखल झाली. गेल्यावर्षी ही संख्या 2,26,96,843 इतकी होती. 5 ऑगस्ट 2017 पर्यंत 2,79,39,083 वैयक्तिक करदात्यांनी विवरणपत्रे भरली. गेल्या वर्षी ही संख्या 2,22,92,864 इतकी होती. यातून हे स्पष्ट होते की विमुद्रीकरणामुळे कराच्या जाळ्यात आणलेल्या नवीन करदात्यांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे.

प्रत्यक्ष कर संकलनातील वाढीवरही विमुद्रीकरणाचा परिणाम दिसून येत आहे. वैयक्तिक प्राप्तीकराच्या अग्रीम कर संकलनात 2016-17 च्या तुलनेत 2017-18 मध्ये 41.79 टक्के वाढ झाली आहे. काळ्या पैशाविरोधात लढण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचे सकारात्मक परिणाम वरील आकडेवारीतून दिसून येतात.

 
PIB Release/DL/1269
बीजी -काणे -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau