This Site Content Administered by
ग्राहक व्यवहार मंत्रालय

आयएसआय शिक्का असलेल्या केबल्सवर बीआयएसचे छापे

 


मुंबई, 8-8-2017

भारतीय मानक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने 8 ऑगस्ट 2017 रोजी उल्हासनगर येथे पीव्हीसी इन्‍सुलेटेड केबल्सवर आयएसआय शिक्क्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी शोध मोहीम हाती घेतली. झलक केबल्सच्या कार्यालयावर घातलेल्या छाप्यात बीआयएसच्या वैध परवान्याशिवाय बीआयएस प्रमाणीकरण शिक्क्याचा गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले. पीव्हीसी इन्सुलेटेड केबल्सच्या सुमारे 620 कॉईल्स आणि 48 मार्किंग व्हील्स जप्त करण्यात आले.

भारतीय मानक संस्था कायदा 1986 नुसार बीआयएस मानकाचा गैरवापर दंडनीय असून यासाठी एक वर्ष तुरुंगवास किंवा 50 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी आवश्यक कारवाई केली जात आहे.

बनावट आयएसआय मानक असलेल्या उत्पादनांची निर्मिती करून मोठा नफा कमवण्याच्या उद्देशाने सामान्य ग्राहकांना ती विकली जातात असे आढळून आले आहे. म्हणूनच ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी बीआयएसच्या संकेतस्थळाला भेट देऊन आयएसआय मानकाची शहानिशा करावी.

सामान्य जनतेला विनंती करण्यात येत आहे की, त्यांना आयएसआय मानकाचा गैरवापर होत असल्याचे आढळल्यास बीआयएसच्या अंधेरी इथल्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.  mubo2@bis.gov.in या ईमेलवर अशा तक्रारी देखील पाठवता येईल. किंवा 022 28329295, 28327891, 28327892 या क्रमांकावर टेलिफॅक्स करता येईल. माहिती देणाऱ्याबाबत गुप्तता बाळगली जाईल.

 
PIB Release/MH/150
बीजी -काणे -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau