This Site Content Administered by
पंतप्रधान

पंतप्रधानांच्या म्यानमार भेटीदरम्यान हस्ताक्षर झालेल्या सामंजस्य करारांची यादी

नवी दिल्ली, 6-9-2017

अनु.

सामंजस्य करार/कराराचे नांव

म्यानमार पक्ष

भारतीय पक्ष

1.

भारत आणि म्यानमार सरकार दरम्यान सागरी सुरक्षा सहकार्यावरील सामंजस्य करार

ब्रिगेडिअर जनरल सॅन विन, संरक्षण मंत्रालयातील सचिव

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

2.

भारत आणि म्यानमार सरकारदरम्यान 2017 ते 2020 या कालावधीसाठी सांस्कृतिक देवाण-घेवाण कार्यक्रम

यू हतून ओहन, धार्मिक व्यवहार आणि सांस्कृतिक मंत्रालयातील स्थायी सचिव

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

3.

यामेथीन, म्यानमार येथील महिला पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या अद्ययावतीकरणासाठी म्यानमार आणि भारत सरकारदरम्यान सामंजस्य करार

 

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

4.

भारतीय नौदल आणि म्यानमार नौदलादरम्यान व्हाईट शिपिंग माहितीच्या आदान-प्रदानाकरीता सामंजस्य करार 

 

रिअर ॲडमिरल मो ओंग, म्यानमार नौदल प्रमुख

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

5.

सागरी निरिक्षण प्रणाली प्रदान करण्यासाठी भारत आणि म्यानमार सरकार दरम्यान तांत्रिक करार 

रिअर ॲडमिरल मो ओंग, म्यानमार नौदल प्रमुख

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

6.

वैद्यकीय उत्पादन नियमनांमधील सहकार्यासाठी केंद्रीय औषध नियमन नियंत्रण संस्था, आरोग्य आणि कुटंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार आणि अन्न आणि औषध मंत्रालय, म्यानमार सरकार दरम्यान सामंजस्य करार

डॉ. थान हतूत, महासंचालक, आरोग्य आणि क्रीडा मंत्रालय, म्यानमार सरकार

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

7.

आरोग्य आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार आणि आरोग्य आणि क्रीडा मंत्रालय, म्यानमार सरकार दरम्यान सामंजस्य करार

डॉ. थान हतूत, महासंचालक, आरोग्य आणि क्रीडा मंत्रालय, म्यानमार सरकार

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

8.

एमआयटीटीच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या सामंजस्य कराराला विस्तारित करण्यासाठी पत्र

डॉ. थीन विन, महासंचालक, उच्च शिक्षण विभाग

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

9.

माहिती तंत्रज्ञान कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत म्यानमार केंद्र स्थापन करण्यासाठी केलेल्या सामंजस्य कराराला वाढीव मुदत देणारे पत्र

यु वीन खायिंग मो, महासंचालक , संशोधन आणि नाविन्य विभाग

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

10.

भारतीय निवडणूक आयोग आणि म्यानमार निवडणूक आयोगादरम्यान सामंजस्य करार

यू टिन टून, सचिव, म्यानमार निवडणूक आयोग

विक्रम मिस्री, म्यानमारमधील भारतीय राजदूत

11.

म्यानमार प्रेस कॉन्सिल आणि भारतीय प्रेस कॉन्सिलदरम्यान सांमजस्य करार

यु आँग हल्आ तुन, उपाध्यक्ष (1)

न्यायमूर्ती चंद्रमौली कुमार प्रसाद, अध्यक्ष प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडिया

 
PIB Release/DL/1421
बीजी -म्हात्रे -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau