This Site Content Administered by
केंद्रीय मंत्रिमंडळ  समिती

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या वित्त व्यवहार समितीने दुग्धालय प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधी योजनेच्या अंमलबजावणीला दिली मान्यता

नवी दिल्ली, 12-9-2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या वित्त व्यवहार समितीच्या बैठकीमध्ये दुग्धालय प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधी योजनेच्या अंमलबजावणीला मान्यता देण्यात आली. ही  2017-18 ते 2028-29 अशी ही  योजना असून त्यासाठी 10,881 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

यासंबंधी 2017-18 चा अर्थसंकल्प मांडतानाच घोषणा करण्यात आली होती आणि अंदाजपत्रकामध्ये योजनेसाठी 8004 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला होता. हा निधी नाबार्ड म्हणजे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणार आहे. या खर्चाला  वित्त समितीने आज मान्यता दिली. या योजनेसाठी नाबार्ड एनडीडीबी म्हणजेच राष्ट्रीय दुग्धालय विकास मंडळाला आणि एनडीडीसी म्हणजेच राष्ट्रीय दुग्धालय विकास महामंडळाला कर्जाऊ देणार आहे. नाबार्ड 2004 कोटी, 3006 कोटी आणि 2994 कोटी रूपये अनुक्रमे 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षात दुग्धालय विकास संस्थांना देणार आहे.

दुग्धालय प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधीचे  प्रमुख कार्य:

दुधावर प्रक्रिया करणारी कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करणे त्याचबरोबर शीतकरणासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध  करणे, दुधामध्ये भेसळ ओळखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण साहित्य उपलब्ध करणे, दूध प्रक्रिया व्यवसायांचे विस्तारीकरण, दुधाचे उपपदार्थ तयार करणे, दुधाची भुकटी तयार करणे यासाठी या निधीतून अर्थ पुरवठा करण्यात येणार आहे.

दुग्धालय प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधीचे व्यवस्थापनः

एनडीडीबी म्हणजेच राष्ट्रीय दुग्धालय विकास मंडळ आणि एनडीडीसी म्हणजेच राष्ट्रीय दुग्धालय विकास महामंडळ या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. या योजनेतून 6.5 टक्के दरसाल व्याजदराने कर्ज देण्यात येणार आहे. तसेच अंमलबजावणी आणि निरीक्षण समितीचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

दुग्धालय प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास निधीचा लाभ:

या योजनेचा जवळपास 50हजार गावांमधील 95 लाख शेतक-यांना लाभ होणार आहे. तसेच दरदिवशी अतिरिक्त 126 लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया होऊ शकणार आहे. भेसळ प्रतिबंधक अत्याधुनिक यंत्रणा वापरण्यात येणार असल्यामुळे त्याचाही फायदा होणार आहे.

रोजगार निर्मितीला मदत:

या योजनेमुळे कुशल, मध्यम-कुशल तसेच अकुशल कामगारांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. जवळपास 40 हजार लोकांना थेट रोजगार मिळणार आहे.

 

 
PIB Release/DL/1465
सप्रे -सुवर्णा -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau