This Site Content Administered by
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा मूल्यमापन अहवाल गिरीराज सिंग यांना सादर

नवी दिल्ली, 19-9-2017

गुरुग्राम येथील व्यवस्थापन विकास संस्थेने तयार केलेल्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा मूल्यमापन अहवाल सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) गिरिराज सिंग यांना सुपूर्द करण्यात आला आहे. जानेवारी 2017 मध्ये या संस्थेला पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करायला सांगण्यात आले होते.

ग्रामीण आणि शहरी कामगारांच्या आणि बेरोजगार युवकांच्या उत्पन्नातील सुधारणा, या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख समस्या आणि त्या सोडवण्याचे मार्ग तसेच आणखी सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी सुचवणे हा या मूल्यमापनाचा उद्देश होता.

अहवालातील प्रमुख निरीक्षणे :-

Øशाश्वत रोजगार पुरवण्यास ही योजना सक्षम आहे. या योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या उद्योगांमधून वर्षभर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला.

Øया योजनेची व्याप्ती चांगली आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, स्थानिक अशा प्रकारच्या सर्व घटकांपर्यंत ही योजना पोहचली आहे.

Øप्रत्येक प्रकल्पामागे सरासरी रोजगार – 7.62

Øरोजगार निर्मितीचा सरासरी खर्च – रु. 96,209

Øरोजगार निर्मितीचा कमाल खर्च – रु. 2,75,621 (नागालँड)

Øरोजगार निर्मितीचा किमान खर्च – रु. 64,735 (तामिळनाडू)

Øप्रत्येक प्रकल्पाचा सरासरी खर्च – रु. 7,33,423

समस्या

Øविविध टप्प्यांसह कर्जमंजुरीच्या प्रक्रियेत दिरंगाई

Øप्रत्यक्ष पडताळणी आणि मार्जिन मनीच्या मूल्यमापनातील विलंब

Øअंमलबजावणी संस्थांकडून नोंदी ठेवणे, हाताळणी, आकडेवारी उपलब्ध करुन देणे

Øउत्पादनांचे विपणन

प्रमुख शिफारशी

Øक्षेत्र अधिकाऱ्यांची उपलब्धता वाढवणे

Øईडीपी प्रशिक्षण अधिक अनुरुप असावे

Ø(आयआयटी / आयआयएम) सारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांच्या एमओओसी (मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्सवेअर) बरोबर भागीदारी / एकात्मिकरण

Øअव्वल व्यवस्थापन संस्थांकडून शिकाऊ उमेदवारांना मदतीला घेणे

Øप्रशिक्षणार्थीची ओळख पटवण्यासाठी आधार जोडणी

Øलाभार्थ्यांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी, ज्यांची सिमांत रक्कम यशस्वीरित्या समायोजित झाली आहे, त्यांना सवलतीत कर्ज उपलब्ध करुन देणे

Øकर्जाचे अर्ज (स्वीकारणे / नाकारणे) याबाबत निर्णय घेण्यासाठी बँकांना (60 किंवा 90 दिवस) मुदत देणे

Øकर्जाचा कॅश क्रेडिट अकाऊंट (सीसीए) हा घटक कमी करता येईल. एकूण कर्जाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत

 
PIB Release/DL/1504
बीजी -काणे -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau