This Site Content Administered by
जलसंपदा

धरणांच्या सुरक्षा संशोधनासाठी केंद्रीय जल आयोगाचा आयआयटी, रुरकी एमएनएनआयटी अलाहाबादशी सामंजस्य करार

नवी दिल्ली, 3-10-2017

धरणांची सुरक्षा आणि इतर गोष्टींसाठी संधोधन करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने (सीडब्ल्यूसी) आयआयटी रुरकी आणि अलाहाबादच्या एमएमएमआयटी या संस्थांशी सामंजस्य करार केला आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून यामध्ये धरणांच्या सुरक्षेवर जास्तीत जास्त भर देण्यात येणार आहे. यासाठी संशोधनावर आधारित काम करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय जल प्राधिकरणाने याआधी आयआयटी मद्रास, आयआयएससी बेंगळुरू, एनआयटी कालिकत, एनआयटी राऊरकेला या संस्थांशी सामंजस्य करार केले आहेत. यामुळे विशिष्ट प्रकारचे साहित्य आणि सॉफ्टवेअर उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर परीक्षण चाचण्याही केल्या जाणार आहेत.

धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाअंतर्गत सात राज्यातल्या 225 धरणांची पाहणी करून त्यांना आवश्यक त्या तांत्रिक मदतीची गरज पुरवण्यात आली आहे. आता या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार सरकार करीत आहे. धरणांच्या सुरक्षेसाठी संशोधन, साहित्याची चाचणी, प्रशिक्षण यासाठी उच्चस्तरीय शैक्षणिक संस्थांशी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.

 
PIB Release/DL/1583
बीजी -सुवर्णा -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau