This Site Content Administered by
अल्पसंख्याक

2018 -22 साठीच्या नव्या हज धोरणासाठी हज समितीचा अहवाल मुख्तार अब्बास नक्वी यांना सादर

 


मुंबई, 7-10-2017

केंद्र सरकारने, 2013-17 च्या सध्याच्या हज धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी आणि 2018-22 साठीच्या नव्या हज धोरणासाठी रूपरेखा आखण्यासाठी, स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना आज मुंबईत सादर केला. यावेळी अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव अमिसिंग लुईखाम, भारतीय हज समितीचे अध्यक्ष चौधरी मेहबूब अली कैसर,सौदी अरेबिया मधले भारताचे राजदूत अहमद जावेद आणि अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

भारतीय हज यात्रेकरूंचा जत्था हा मोठ्या राष्ट्रीय जथ्यांपैकी  एक असून, भारतीय  हज समितीकडून आणि नोंदणीकृत  खाजगी यात्रा चालकांमार्फत ही यात्रा करता येते. 2002 च्या हज समिती कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेली भारतीय हज समिती, त्यांच्यामार्फत जाणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी व्यवस्था करण्यासाठी जबाबदार असते. सौदी अरेबियातल्या या यात्रेसाठी, जेद्दाह इथल्या भारतीय दूतावासाशी समन्वय साधून या यात्रेकरूंसाठी सर्व व्यवस्था केली जाते. 2013 च्या हज नंतर सौदी अरेबियाने, भारतासाठी 136020 यात्रेकरूंचा कोटा निश्चित केला. 2016 मधे भारतातून 135902 यात्रेकरूंनी हज यात्रा केली. यामध्ये हज समितीकडून जाणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या 99902 तर  खाजगी यात्रा चालकांकडून जाणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या 36000 होती. 2017 साठी यात्रेकरूंच्या कोट्यात, 170025 पर्यंत वाढ करण्यात आली.  हज समिती आणि खाजगी  यात्रा चालकांमार्फत जाणाऱ्या यात्रेकरूंसाठीच्या हज धोरणासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ध्यानात  घेऊन, सध्याच्या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी आणि नवे धोरण निश्चित करण्याचा   निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अल्पसंख्याक मंत्रालयाने समिती स्थापन केली.

हज समिती आणि खाजगी  यात्रा चालकांमार्फत जाणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी सध्याच्या हज धोरणाचा आढावा घेणे, सर्वोच्च न्यायालयाचे  विविध निर्देश ध्यानात घेऊन सध्याच्या  धोरणाशी ते पडताळून त्यानुसार  सुयोग्य सुधारणा सुचवणे,त्याचबरोबर हज अनुदानासह, हज समितीकडून  करण्यात येणारी   निवास व्यवस्था आणि हवाई प्रवासाची परिणामकारकता यासह इतर  काही  बाबीचा  या समितीने आढावा घेतला आहे.

 
PIB Release/MH/190
ST -नि चि -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau