This Site Content Administered by
केंद्रीय मंत्रिमंडळ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने द्वारका, नवी दिल्ली येथे प्रदर्शन-कम -परिषद केंद्र विकसित करायला मान्यता दिली

नवी दिल्ली, 10-11-2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या खालील प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे:

(अ) सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि बिगर  सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतुन  2025. पर्यंत 25,703 कोटी रुपये खर्चून प्रदर्शन-कम-परिषद केंद्र आणि संलग्न पायाभूत सुविधांचा विकास (प्रदर्शन आणि परिषदेसाठी जागा, अरेना, मेट्रो/महामार्ग जोडमार्ग, हॉटेल्स, कार्यालये आणि आस्थापने)

(ब) औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या माध्यमातून सरकारच्या 100 टक्के इक्विटीसह प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि विकासासाठी  एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) म्हणून एक नवीन सरकारी कंपनी स्थापन करणे. भारत सरकारकडून या कंपनीला विविध पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी 2037.39 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय साहाय्य दिले जाईल.

(क) एसपीव्ही द्वारा बाजारातून 1,381 कोटी रुपये सरकारी हमी कर्ज स्वरूपात आणि 4000 कोटी रुपये सरकारी मालकीच्या जमिनीचे मुद्रीकरण आणि वार्षिक प्रकल्प महसूल स्वरूपात उभे करणे. जमिनीच्या मुद्रीकरणातून तसेच एसपीव्हीच्या वार्षिक उत्पन्नातून मिळालेला निधी प्रकल्पाच्या बिगर-पीपीपी घटकांसाठी अर्थसहाय्य म्हणून वापरला जाईल.

(ड) डीएमआईसीडीसी सुरुवातीच्या 10 वर्षांसाठी वार्षिक अंतर्गत उत्पन्न म्हणून 1 टक्के दराने किमान 5 कोटी रुपये आणि कमाल 10 कोटी रुपये वार्षिक शुल्क घेऊन  या प्रकल्पासाठी ज्ञान भागीदार म्हणून काम करेल.

(इ) अंदाजे खर्चात सुधारणा करण्याचे अधिकार एसपीव्ही मंडळाला दिले जातील. तसेच बाजारातील परिस्थितीनुसार जमिनीच्या मुद्रीकरणातून कर्ज उभारण्याचे अधिकारही एसपीव्हीला असतील.

या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे.

 
PIB Release/DL/1780
सप्रे -काणे -दर्शना

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau