This Site Content Administered by
केंद्रीय मंत्रिमंडळ

वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरण स्थापनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

नवी दिल्ली, 16-11-2017

वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि तंत्र सदस्यांच्या पद निर्मितीला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत आज  झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात  वापरल्या जाणाऱ्या  अनेक वस्तूंवरच्या वस्तू आणि सेवा करात कालपासून कपात करण्यात आल्यानंतर आज लगेच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

वस्तू आणि सेवांवरच्या वस्तू आणि सेवा करात करण्यात आलेल्या कपातीचा लाभ, किंमतीत घट करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे याची खातरजमा करणाऱ्या  या सर्वोच्च यंत्रणेची तातडीने स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या सचिव स्तरावरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असून केंद्र अथवा  राज्यातून चार तंत्रविषयक सदस्यही यात असतील. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीतून ग्राहकांना कमी दरात वस्तू आणि सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलण्यासाठीची  सरकारची   कटिबद्धता यातून प्रतीत होत आहे.

14  नोव्हेंबर 2017च्या  मध्यरात्रीपासून 178 वस्तूवरचा वस्तू आणि सेवा कर 28 % वरून 18 % करण्यात आला आहे. आता केवळ 50 वस्तूवर 28 % वस्तू आणि सेवा कर  राहील.

 
PIB Release/DL/1806
सप्रे -नि चि -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau