This Site Content Administered by
श्रम व रोजगार

निवृत्ती वेतनधारकांचे जीवन प्रमाणपत्र सुलभपणे सादर करण्यासाठी ईपीएफओकडून तरतूद

नवी दिल्ली, 22-11-2017

कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना 1995 अंतर्गत, निवृत्ती वेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचा दाखला सादर करावा लागतो. 2016 पासून निवृत्ती वेतनधारकांना डिजिटली जीवन प्रमाणपत्राची सुविधा देण्यात आली आहे.

निवृत्ती वेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या निवृत्ती वेतनधारकांनी याआधीच्या वर्षात जीवनप्रमाण डिजिटली सादर केले आहे, त्यांना चालू वर्षात डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. डिजिटल प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी त्यांना अडचण येत असल्यास त्यांनी संबंधित बँकेच्या शाखेत कागदावरचे प्रमाणपत्र सादर केले तरी ग्राह्य मानले जाईल. ज्यांना डिजिटल जीवन प्रमाण सादर करायचे आहेत, त्या व्यक्ती डिजिटल प्रमाणपत्र सादर करु शकतात.

जे निवृत्ती वेतनधारक अपरिहार्य कारणामुळे डिजिटल प्रमाणपत्र सादर करु शकले नाहीत, त्यांच्याकडून कागदी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाईल, मात्र यासंदर्भातले कारणही यावेळी देणे आवश्यक आहे.

ज्यांनी आतापर्यंत एकदाही डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांनी नोव्हेंबर 2017 मधे डिजिटल प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.

 
PIB Release/DL/1845

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES

Requested Page Not Found ---

This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau