This Site Content Administered by
अर्थ

आयकर खात्याचे स्वच्छ धन अभियान

 


मुंबई, 3-2-2017

प्राप्तीकर विभागाने 31 जानेवारी 2017 रोजी स्वच्छ धन अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाच्या सुरुवातीला 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत बँकेत जमा झालेल्या मोठ्या रोख रकमेबाबत ई-तपासणी केली जाणार आहे. पहिल्या फेरीत सुमारे 18 लाख लोकांचे रोखीचे व्यवहार त्यांच्या प्राप्तीकर विवरणपत्रानुसार आढळून आले नाहीत.

प्राप्तीकर विभागाने, करदात्यांचा अनुपालन खर्च वाचवण्यासाठी रोखीच्या व्यवहारांची ऑनलाईन पडताळणी प्रणाली सक्रिय केली आहे. यासंदर्भातील माहिती, करदात्याच्या ई-फायलिंग प्रणालीमध्ये, लॉगइन केल्यावर http://incometaxindiaefiling.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. करदात्याला त्याच्या संबंधातील माहिती वरील संकेतस्थळावर ‘कम्पालयन्स’ विभागात ‘cash transaction2016’ या लिंकवर पाहता येईल. यासंदर्भात करदात्याला ऑनलाईन स्पष्टीकरण देता येईल.

जे करदाते या संकेतस्थळावर नोंदणीकृत नसतील, त्यांनी ‘Register yourself’ या लिंकवर स्वत:चे नाव नोंदवावे. करदात्याने दिलेले स्पष्टीकरण उपलब्ध माहितीबरोबर तपासून पाहिले जाईल. ते समाधानकारक असेल तर तपासणी बंद करण्यात येईल. जमा केलेली रोख रक्कम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आली असेल तरीही तपासणी बंद केली जाईल.

पहिल्या फेरीत निवडण्यात आलेल्या करदात्यांनी 10 दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. 

 
PIB Release/MH/19
सप्रे -काणे -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau