This Site Content Administered by
केंद्रीय मंत्रिमंडळ

कृषी आणि वनस्पती निगा संबंधित मुद्द्यांवर सहकार्यासाठी भारत आणि इटली यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्ली, 30-11-2017

कृषीविषयक आणि वनस्पती निगा संबंधित मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि इटली यांच्यातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करायला  केंद्रीय मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे. याआधीच्या करारावर जानेवारी 2008 मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या आणि त्याची मुदत  जानेवारी 2018 मध्ये संपुष्टात येत असून त्या जागी हा नवा करार येईल.

कृषी उत्पादन,पशु पालन, वनस्पती निगा, कृषी संशोधन, अन्नप्रक्रिया आणि उभय बाजूनी निश्चित केलेल्या इतर अतिरिक्त क्षेत्रातले सहकार्य या कराराद्वारे उपलब्ध होणार आहे. कृषी आणि ग्रामीण विकास, तंत्र विषयक देवाण-घेवाण दृढ करणे, कृषी आधुनिकीकरण आणि कृषी-औद्योगिक पायाभूत सुविधा यासंदर्भात उत्पादन सहकार्य, तांत्रिक अडथळे दूर करणे, आधुनिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान त्याचबरोबर पशु पालन क्षेत्रात अनुभवाची देव-घेव करण्याची तरतूद या  सामंजस्य कराराद्वारे करण्यात आली आहे.

कृषी सहयोगासाठीचे  दीर्घकालीन उपक्रम विचारात घेण्याबरोबरच, कृषी क्षेत्रात द्विपक्षीय आदान प्रदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना, या कराराद्वारे करता येणार आहे.

 या करारामुळे, उभय देशातल्या, सरकारी संस्था, वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक संस्था आणि व्यापार समुदाय यांच्यातला संपर्क  सुलभ होण्याबरोबरच त्याला प्रोत्साहनही मिळणार आहे.

 
PIB Release/DL/1877
सप्रे -नि चि -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau