This Site Content Administered by
केंद्रीय मंत्रिमंडळ

हिंदुस्तान व्हेजिटेबल ऑईल कॉर्पोरेशनची भू-संपदा गृहनिर्माण आणि नागरी विकास  मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्ली, 30-11-2017

हिंदुस्तान व्हेजिटेबल ऑईल कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या भू-संपदेचा योग्य वापर किंवा विनियोग करण्यासाठी ती  गृहनिर्माण आणि नागरी विकास  मंत्रालयाकडे अथवा त्याच्या अधिकृत एजन्सीकडे  हस्तांतरित करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

 हिंदुस्तान व्हेजिटेबल ऑईल कॉर्पोरेशनची भू-संपदा हस्तांतरीत करण्याच्या बदल्यात या कॉर्पोरेशनची सरकारप्रती देणी आणि त्याचे व्याज रद्दबातल ठरवण्यात येईल.विविध न्यायालये, न्यायाधिकरणे, प्राधिकरणात प्रलंबित  असलेल्या आणि भविष्यात उदभवणारी देणीही सरकारने लक्षात घेतली आहेत.

 सात शहरात असलेली जमीन अनेक वर्षे वापराशिवाय पडून राहिली आहे. ही मालमत्ता गृहनिर्माण आणि नागरी विकास  मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केल्याने  सार्वजनिक कामासाठी ती जमीन उपयोगात आणता येईल. यामुळे हिंदुस्तान व्हेजिटेबल ऑईल कॉर्पोरेशन हा आजारी  असलेला  आणि अवसायनात निघालेला सार्वजनिक उपक्रम लवकर बंद करता येणार आहे.

 
PIB Release/DL/1879
सप्रे -नि चि -अनघा

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau