This Site Content Administered by
माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण

टपाल विभागात बाह्य पोस्टल दलाल पदासाठी भरती

 


मुंबई, 15-2-2017

भारतीय टपाल विभागाच्या वतीने मुंबई दक्षिण विभागातील काही टपाल कार्यालयात बाह्य पोस्टल दलाल पदासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. या पदासाठीची नेमणूक तात्पुरत्या स्वरुपावर असणार आहे.  इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज विहित नमुन्यात उपविभागीय डाक निरीक्षक, मुंबई दक्षिण विभाग, मुंबई जी. पी. ओ. अॅनेक्स बिल्डींग, 5 वा मजला, मुंबई 400001 या पत्त्यावर पाठवावेत असे आवाहन टपाल विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. अर्ज पाठवण्याची मुदत 20 फेब्रुवारी 2017 अशी आहे. ज्या टपाल कार्यालयात बाह्य पोस्टल दलाल पदासाठी भरती करण्यात येणार आहेत त्या कार्यालयांची नवे पुढीलप्रमाणे आहेत :

पोस्टमास्तर, काळबादेवी मुख्य पोस्ट ऑफिस, मुंबई- 400002

सब-पोस्टमास्तर, गिरगाव पोस्ट ऑफिस, मुंबई-400004

सब-पोस्टमास्तर, नरीमन पॉईंट पोस्ट ऑफिस, मुंबई- 400021

सब-पोस्टमास्तर, कुलाबा पोस्ट ऑफिस, मुंबई- 400005

सब-पोस्टमास्तर, मरिन लाईन्स ऑफिस, मुंबई-400020

 सब-पोस्टमास्तर, मंत्रालय पोस्ट ऑफिस, मुंबई-400032

 बाह्य पोस्टल दलाल हे पद कायम स्वरुपाचे अथवा राखीव नसल्याने सर्व जाती जमातीचे उमेदवार या पदासाठी अर्ज करू शकतात. संबंधित पदासाठी उमेदवार किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जाचा नमुना तसेच यासंदर्भातील इतर माहिती संबंधित टपाल कार्यालयात उपलब्ध आहे.

 
PIB Release/MH/29
सप्रे -सो.तु. -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau