This Site Content Administered by
माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण

जैवविविधता जाणून घेण्यासाठी नवा उपक्रम

 


मुंबई, 17-2-2017

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या दक्षिणेकडे असणारा मुंबई आयआयटी परिसर जैवविविधतेने नटलेला आहे. एका बाजूला उंच टेकड्या, तर दुसऱ्या बाजूला पवई आणि विरार तलाव असणाऱ्या आयआयटी परिसरात मुंबईत सहसा न आढळणारी शांतता अनुभवायला मिळते.

या परिसरातील रहिवासी आणि भेट देणाऱ्यांनी या भागात आढळणाऱ्या झाडांची विविधता जाणून घ्यावी यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेत सहभागी असणाऱ्या आयआयटीतल्या विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमधल्या मुख्य रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या विविध जातींच्या झाडांची ओळख पटवून त्यांची नावं जाणून घेण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. कॅम्पसमधील सर्व झाडांचा या उपक्रमात समावेश करण्याचा या विद्यार्थ्यांचा मानस आहे.

आतापर्यंत 40 वेगवेगळ्या जातींची 200 झाडे या विद्यार्थ्यांनी निश्चित केली आहेत. या झाडांवर त्यांचे व्यवहारात वापरले जाणारे नांव, वनस्पतीशास्त्रीय नांव आणि त्यांची विशेषत: तसेच वापर यांची माहिती देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. या झाडांची विस्तृत आकडेवारी आणि माहितीही एकत्रित करण्यात आली आहे. आयआयटी परिसरात अनेक दुर्मिळ वृक्षही आढळून आले आहेत. आयआयटीच्या रोपवाटिका विभागातील रमण गरासे यांनी या उपक्रमात विद्यार्थ्यांना सहाय्य केले.

 
PIB Release/MH/32
दे -जयश्री -कोर

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau