This Site Content Administered by
श्रम व रोजगार

निवृत्ती वेतन हक्काचे अंतिम व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आधार अनिवार्य

नवी दिल्ली, 2-3-2017

सध्या निवृत्ती वेतन हक्काचे अंतिम व्यवहार पूर्ण करण्यासाठीच आधार कार्ड सादर करणे अनिवार्य असून, निधी काढण्यासाठी त्याची आवश्यकता नसल्याचे कर्मचारी निवृत्ती वेतन निधी संघटना अर्थात इपीएफओने स्पष्ट केले आहे. 1995 च्या कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेतील सदस्यांनी आधार क्रमांक अधिप्रमाणित करुन घेण्यासाठी सादर करण्याची मुदत इपीएफओने 31 मार्च 2017 पर्यंत वाढवली आहे.

निवृत्ती वेतन हक्काचे अंतिम व्यवहार करण्यासाठी आधारची गरज नसल्याची बातमी काही वृत्तपत्रात आली आहे. 1995 च्या कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेतून निधी काढण्यासाठी आधार सादर करणे अनिवार्य नसल्याचे ईपीएफओने खुलासा देताना स्पष्ट केले आहे. मात्र निवृत्ती वेतनाबाबत अंतिम व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी  तसेच योजना प्रमाणपत्र प्रकरणात मात्र आधार अनिवार्य आहे.

 
PIB Release/DL/306
बीजी -जयश्री -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau