This Site Content Administered by
श्रम व रोजगार

जीवन प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून हयातीचे डिजिटल प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढवून 31 मार्च 2017 पर्यंत

नवी दिल्ली, 8-3-2017

निवृत्तीवेतन काढून घेण्यासाठी हयातीचा दाखला म्हणून आवश्यक असलेले आधार प्रमाणित जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे अद्याप अनेक निवृत्तीवेतनधारकांचे बाकी आहे. हे लक्षात घेऊन ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाने जीवन प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून हयातीचे डिजिटल प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत 31 मार्च 2017 पर्यंत वाढवली आहे. आधी ही मुदत 28 फेब्रुवारी 2017 होती.

ईपीएस 1995 मधील सदस्य आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी 31 मार्च 2017 पर्यंत आधार क्रमांक सादर करणे आवश्यक आहे. एखाद्या सदस्याला आधार क्रमांक मिळाला नसेल तर त्याने आधार नोंदणी आयडी पावतीची प्रत, ईपीएस 1995 अंतर्गतच्या दाव्यासाठी जोडणे आवश्यक आहे.

 
PIB Release/DL/332
सप्रे -सो.कु. -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau