This Site Content Administered by
पर्यावरण व वने मंत्रालय

सीआरझेड मंजुरीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे वेब पोर्टल

नवी दिल्ली, 8-3-2017

सीआरझेड अर्थात किनारी नियमन क्षेत्रात मंजुरी मिळवण्याकरिता पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अनिल दवे यांनी आज वेब पोर्टल सुरु केले. हे पोर्टल व्यवसाय सुलभतेचे उत्तम उदाहरण असल्याचे दवे यांनी सांगितले.

सीआरझेड मंजुरीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गती वाढवणे हा या वेबपोर्टलचा हेतू असून ते वापरण्यास सुलभ आहे. इंटरनेटची सुविधा असलेल्या कुठल्याही संगणकावरुन ते वापरता येईल.

 
PIB Release/DL/333
सप्रे -सो.कु. -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau