This Site Content Administered by
जलसंपदा

देशातील महत्त्वाच्या 91 जलसाठ्यातील पाण्याच्या पातळीमध्ये दोन टक्यांनी घट

नवी दिल्ली, 10-3-2017

देशभरातील महत्त्वाच्या 91 जलसाठ्यांमध्ये  9 मार्च 2017 रोजी संपलेल्या आठवड्यात 60.906  बीसीएम जलसाठा उपलब्ध आहे. हा जलसाठा एकूण साठवण क्षमतेच्या 39 टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या या काळातील तुलनेमध्ये हे प्रमाण 132 टक्के आहे तर गेल्या दहा वर्षाच्या सरासरीनुसार जलसाठ्याचे प्रमाण 101 टक्के आहे.

देशातील 91 जलसाठ्यांची एकूण पाणी साठवण्याची क्षमता 157.799 बीसीएम आहे. हे प्रमाण 253.388 बीसीएम या एकूण क्षमतेच्या जवळपास 62 टक्के आहे. 91 जलसाठ्यांपैकी 37 ठिकाणी जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले असून त्याद्वारे 60 मेगावॅटपेक्षा जास्त ऊर्जेची निर्मिती केली जाते.

गुजरात आणि महाराष्ट्राचा समावेश पश्चिम क्षेत्रामध्ये होतो. या क्षेत्रात 27 जलसाठे असून त्यांची एकूण 27.07 बीसीएम जलसाठा क्षमता आहे. गेल्या वर्षी याच काळात 26 टक्के जलसाठा उपलब्ध होता. तर गेल्या दहा वर्षांची सरासरी पाहिली तर या काळात 47 टक्के जलसाठा उपलब्ध होता.

 
PIB Release/DL/346
बीजी -सो.कु. -प्रिती

Click here to download high quality photo

    Click here to download high quality photo

more photos ....
MEDIA UNITS

PIB MAIN SITE (DELHI)

DD NEWS

AIR NEWS

D A V P

R N I

D F F

GOVERNMENT LINKS

PRESIDENT

PRIME MINISTER

CENTRAL GOVERNMENT

MAHA. GOVERNMENT

MAHARASHTRA MEDIA

MEDIA LIST

NEWSPAPERS

TELEVISION MEDIA

MEDIA REGULATION

CABLE REGULATION

CONTENT CODE

ADVERTISING CODE

PROGRAMMING CODE

JOURNALIST CORNER

JOURNALISM BASICS

INDIAN SCHOOLS

INT.SCHOOLS

PIB LIBRARY

OTHER LINKS

INDIAN AIRLINES

INDIAN RAILWAYS

BUSES


This Site Content Administered by : Manish Desai, Director (M&C),
Press Information Bureau, Mumbai
Site is designed and hosted by National Informatics Centre (NIC)
Information is provided and updated by :Press Information Bureau